- Vi vokser. Det er det viktigste. Men vi skulle gjerne hatt enda flere fødsler og enda flere innflyttinger.  Befolkningsvekst er en forutsetning for utvikling av lokalsamfunnet og nok inntekter til kommunen, sier rådmann Svein Skisland.

Nøkkeltallene:

Til nå i år er blitt 59 flere venndøler enn det var da året begynte.

Det født 70 nye venndøler. Det er jo flott, men i fjor ble det født 190 venndøler.  Fødselstallene er unormalt lave i øyeblikket.

Det døde 60 personer i første halvår, slik at fødselsoverskuddet kun er på 13 personer.

Det er innflytting som står for størstedelen av befolkningsveksten til nå i år. Mens 263 har flyttet fra kommunen, har 309 flyttet inn. Det gir et flytteoverskudd på 46 personer.

Vennesla bedre enn snittet

Rådmann Svein Skisland sier et attraktivt næringsliv, attraktiv og variert boligmasse og gode kommunale tjenester fortsatt er veien å gå for å få opp folketallet – og han gleder seg over at Vennesla gjør det bedre enn snittet i regionen og fylket.

Kristiansand har for første gang på svært mange år tilbakegang i folketallet. Det er grunnen til at vår region kun øker folketallet med 0,12 prosent. Vennesla greide befolkningsøkning på 0,41 prosent.

I Vest-Agder økte folketallet bare med 0,1 prosent første halvår, mens det økte med 0,32 prosent i Aust-Agder. Også Norge som helhet økte med 0,32 prosent.

Det er nå 303.754 innbyggere på Agder og 5.295.619 innbyggere i hele landet.

Trenger flere

I Vennesla kommunes langtidsplaner har man i mange år lagt opp til befolkningsvekst på 1,0-1,5 prosent. Vennesla har nå en vekst som kun er en tredjedel av det ønskelige.