- Jeg må få lov å takke. Vennesla er heldig både med innbyggerne og de ansatte. Mange ansatte fortjener enorm takk. Mens flere andre kommuner må spørre både Heimevernet og Sivilforsvaret om hjelp, er det kontroll på det meste i Vennesla, sa varaordfører Eivind Drivenes på siste kriseledelsesmøte før jul.

Ordfører Nils Olav Larsen fulgte opp og sa at han tar jul i trygg tillit til at alt som kan planlegges og tas høyde for, er tatt høyde for og gjort. Han rettet også en stor takk til kommunens ansatte og hele bygdefolket for den store innsatsen som legges ned.

- Vi vil alltid kunne finne noe å sette en finger på. Men jeg synes vi skal løfte blikket og se de store sammenhengene. I snart to år har vi blitt veldig godt ivaretatt i en helt ekstraordinær situasjon og kommunen gjør en kjempejobb. Den enkelte innbygger gjør også mye, og nå i jula må vi være ekstra flinke til å se hverandre, sier ordføreren.

Både i helse og omsorg, på teststasjonen og i smittesporingsteamet er så å si alle vakter belagt i jula. Det meldes om en trygg og god bemanningssituasjon.

Smittesituasjonen:

Smittesituasjonen er fremdeles på et meget høyt nivå, men det er tendenser til utflating og til og med en viss nedgang. Mandag hadde vi 18 nye smittetilfeller og tirsdag registrerte vi 16 nye tilfeller i Vennesla kommune. På samme dagene forrige uke var smittetallene godt over 20 hver dag.

- Det er tidlig å konkludere, men tiltakene som er satt begynner nok å gi effekt i form av redusert smittetrykk. Vi har egentlig to pandemier. Den ene er delta-varianten og den andre er omikron. Omikron øker og vil komme for fullt etterhvert og det kan også bli en redning. Dette vet vi jo ikke ennå, men så langt er det ingen innleggelser i sykehus grunnet Omikron. Alle skyldes Delta-smitte. Tiden vil vise hva som vi lskje. I mens bør alle som kan, vaksinere seg. Det er det sikreste kortet vi har, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Vaksinering:

Vennesla har stor vaksinering-kapasitet, men vi mangler rett og slett litt folk å vaksinere. Hvis dere husker tilbake til sommeren, fikk vi få doser i juli og begynnelsen av august. Utover i august vaksinerte vi svært mange. Nå venter vi på at disse store gruppene skal oppnå grensen på fire måneder og to uker slik at de kan ta tredje dose. Vi venter også på regjeringens klarsignal til å starte opp vaksinering fra 44 år og nedover i aldersklassene. Vi ligger fortsatt godt foran landsgjennomsnittet i vaksinering.

Det er vaksinert cirka 400 denne uka, og det blir vaksinert 200 nye torsdag 30. desember om kvelden. Alle har fått time. Vi prioritere også helsepersonell og ansatte i oppvekstsektoren. Over nyttår kommer vi tilbake med flere vaksine-kvelder. Da blir det også drop-in.

Karantene og tester:

Regjeringen valgte mandag å innføre ordning der den enkelte kan teste seg ut av karantene med hurtigtest etter sju dager. Denne ordningen gjelder også i Vennesla, men her vil det ikke bli delt ut kommunale gratis-tester til dette.

- Vi er nødt til å husholdere og posjonere ut de testene som er tilgjengelige for oss i kommunen. Vi ønsker ikke å gå tomme igjen. Vi finner det er viktigere å teste folk slik at vi får isolert syke enn å bruke test på å få folk ut av karantene, sier smittevern-koodinator Bodil Bakken Domingos.

Både apotek og butikker selger selvtester. For de som ikke vil kjøpe selvtest for å gå ut av karantene, kan det bestilles pcr-test ved testsenteret i Holtet.

Vennesla har nylig utvidet bruken av selvtester igjen. Alle som har symptomer, men som ikke er i karantene, kan test seg ved selvtest. Dette som sagt for å få raskt oversikt over smitten.

Vi må også holde av tester når det er akutte behov for å teste en hel gruppe, for eksempel etter smitte på en arbeidsplass, i en barnehage osv. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi prioriterer også selvtester til helsepersonell, for å sikre bemanning.

Her kan du få svar på mange spørsmål om karantene og isolasjon.

Vi har også mye info på hjemmesiden.