Det er faktisk hele 27 millioner mer enn budsjettert. Forventningene var et årsresultat på rundt 11 millioner kroner, men i likhet med svært mange andre kommuner ble 2020 et bedre økonomisk år for Vennesla enn det først lå an til.

- Hovedårsaken til at vi mer enn tredobler resultatet, er god drift i enhetene og en vesentlig høyere avkastning på formuen vår enn vi så for oss, forklarer økonomisjef Gerd Signe Eieland.

Når rentene går mot null, er det aksjemarkedet de store investorene setter pengene i, og koronaåret 2020 ble derfor et år med bedre kapitalavkastning enn vel noen hadde forventet. Mange fryktet lenge store tap på kapitalen.

Vennesla fikk 23,4 millioner i avkastning på sine aksje- og fondsplasseringer i 2020. Det er 15,1 millioner mer enn budsjettert.

De 27 kommunale enhetene brukte samlet sett 2,8 millioner kroner mindre enn budsjettert, og dermed kan man snakke om svært god budsjettdisiplin og å treffe godt på budsjett. Totalbudsjettet er tross alt rundt én milliard kroner.

Politikerne i plan- og økonomiutvalget ble orientert om de gode økonomiske tallene i sitt møte tirsdag 16. mars. Årsresultatet blir lagt fram for politisk behandling i forbindelse med årsrapporten senere i vår.

Mange har fryktet korona-konsekvensene for kommuneøkonomien. Vennesla har et eget koronaregnskap og ganske store beløp er omdisponert i løpet av året. Vi har samlet brukt 31,3 millioner ekstra på grunn av pandemien. Vi har fått dekket våre koronautgifter. Det er to hovedårsaker til dette: Et mye rimeligere lønnsoppgjør enn forventet og statlige tilskudd til korona. I sum dekker de to tingene utgiftene.

Rådmann Svein Skisland sier årsresultatet er gledelig og at det vil gjøre Vennesla noe bedre ristet til å møte framtidas store utfordringer.

Årsresultatet for 2020 er det beste siden 2017:

  • 2020: 38,6 millioner
  • 2019: 21,0 millioner
  • 2018: 11,4 millioner
  • 2017: 64 millioner