- Vi fikk først forespørsel om å bosette 80 flyktninger, men fredag kom ny forespørsel fra UDI om å øke til 125. Jeg endrer nå innstillingen min og ber politikerne godkjenne 125, sier rådmann Svein Skisland.

Politikerne i plan- og økonomiutvalget møtes tirsdag formiddag, kommunestyret neste torsdag.

Ti kommet på egenhånd

Mandag møttes gruppa som skal koordinere arbeidet med å bosette flyktninger til sistt første møte, etter å ha jobbet på hver sin kant noen dager. De er allerede godt i gang, og ifølge prosjektleder Eirik Haanes er Vennesla kommet langt i planlegging sammenlignet med mange andre. Gruppa møtes ukentlig framover.

Åtte overføringsflyktninger kommer snart til Vennesla, uten at vi ennå vet hvem disse er. Det er også kommet om lag 10 ukrainske flyktninger på egenhånd til bygda. Det er snakk om både enslige og familier. Disse bor hos venner eller familie og registreres nå hos politiet.

- Vi må planlegge for flere scenarier. Vi planlegger nå først for 125, som er det vi er spurt om. Men kommer 100.000 flyktninger til Norge, som noen snakker om, må vi regne med å doble dette tallet, sier Haanes. Det må også planlegges for at krigen plutselig er over og at det vi nå bygger opp, trengs i kortere tid enn tenkt. Det er viktig å ha planer for flere ulike muligheter.

50 tilbud om boliger

Boliger er viktigst å få på plass. Helsetilbud har vi godt utbygd. Å skaffe skoleplass, barnehageplass og aktivitetstilbud har vi bedre tid på. For mange vil det ikke bli aktuelt med skole og barnehage før over ferien, avhengig av når de kommer. 

I øyeblikket oppfordrer vi innbyggere som har brukbare møbler de ikke trenger, om å gi disse til Kontakten Bruktbutikk. Da kan kommunen kjøpe derfra når vi skal innrede bolig for flyktningene.

- Vi tror vi trenger noe over 50 boenheter. Kommunen har noen egne boliger, og må kanskje skaffe flere. Vi har allerede fått 50 henvendelser fra både profesjonelle aktører og fra innbyggerne. Vi går nå gjennom disse henvendelsene, sier Haanes.

Kommunens enhet for byggforvaltning sjekker kvalitet og muligheter. Planen er å skaffe flest mulig boliger sentralt tett på kollektivakse, men vi regner også med at vi må leie eller kjøpe boliger lenger fra sentrum. Det er ingen kommuner som har ledig boligmasse stående til så mange nye innbyggere som det vi forventer nå.

Det foregår en stor koordineringsjobb, og i prosjektgruppa delta i tillegg til NAV og prosjektleder Haanes, kompetanse fra helse, oppvekst, psykisk helse, voksenopplæringen, flyktningekoordinator, helsesykepleier, koordinerende enhet og boligtildeling, byggforvaltning og så videre.

Voksenopplæringen er rede til å opprette flere klasser ved behov. Skole og barnehage har oversikt over sin kapasitet og planer for å øke denne hvis det kommer behov.

Frivilligheten må bidra etterhvert

- Vi skal onsdag ha møte med frivilligheten for å koordinere hva innbyggerne kan gjøre. Mange ønsker å bidra. Kommunen håndterer bolig, skole, introduksjonskurs og alt vi skal etter loven. Men så kommer dette med å bli inkludert og kjent i lokalmiljøet. Her kan den enkelte innbygger gjøre en stor innsats om en stund, sier Eirik Haanes.

Frivillige bidrag er kjempeviktig får at de som kommer skal få en best mulig start på sitt nye liv. 

Det handler om å snakke med, bli kjent med, kanskje hjelpe med transport, vise turmuligheter, ta med på aktiviteter osv osv. Dette har vi bedre tid på å organisere, og det kommer informasjon på hjemmesiden etterhvert. Vi anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden for å sjekke informasjon der.