Dersom meklingen ikke fører til noen løsning, vil samtlige sjåfører på de lokale bussrutene i Kristiansandsområdet tas ut i streik fra og med rutestart lørdag 7. mai.

Det er bussjåfører ansatt i Boreal Norge AS som er tatt ut i streik i denne omgang. Konsekvensene er at ordinære avganger og skoleskyss med Boreal i Kristiansand og Vennesla IKKE blir kjørt  så lenge en eventuell konflikt varer. Områdene som betjenes av Sørlandsruta, Setesdal Bilruter og Agder Buss vil bli kjørt som normalt. Spesialskyss i form av drosjekjøring vil ikke bli berørt av en mulig streik

Skoleskyss er også omfattet av streiken i vårt område. Skoleelever, blir som andre, oppfordret til å benytte alternative transportmåter til og fra skolen. Skyss med drosje vil fortsette som normalt.

Agder Kollektivtrafikk (AKT) melder at  reiseplanleggeren og appen AKT Reise vil bli oppdatert kontinuerlig. Her vil det bli merket hvilke ruter som ikke går. På holdeplasser med sanntidsskjerm vil informasjon gis med rullende tekst om streiken. Vi minner om at reisegarantien ikke er gjeldende i forbindelse med streik. Les mer her: Reisegaranti på Agder

Verken Vennesla kommun eller AKT er part i konflikten. Bussjåfører er ansatt i ulike selskap som kjører på oppdrag/kontrakt for AKT.  Vi forholder oss til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt, og setter ikke inn noe ekstra kapasitet på andre busslinjer som ikke er omfattet av streiken. Ansvaret til AKT under konflikten dreier seg utelukkende om formidling av konsekvensene streiken får for publikum.

Vennesla kommune og AKt oppfordrer innbyggere og kunder om å bruke alternativ transport som sykkel og gange der dette er mulig.