Mobilt team er et kommunalt lavterskeltilbud som bistår skolene med tilrettelegging for elever med atferd- og samspillproblematikk.

I samarbeid med lærere jobber mobilt team med observasjon, veiledning, og undervisning av elever og klasser.

Teamry deltar i samarbeid mellom skole og hjem, og i tverretatlig samarbeid. Skoler, foresatte, PPT og andre kan ta kontakt. Henvendelser besvares innen en uke.

Kontaktpersoner:

Ole Kristian Mykland
Telefon: 381 37 200 / 922 52 516 

Therese Kapstad 
Telefon:  381 37 200 / 415 86 881