Rådgiver i park og teknisk, Jürgen Orf, har lang erfaring med tippemiddel-søknader og sier Vennesla i år får betydelig uttelling.

- Det er jo klare regler for tippemidler. Da jeg begynte hadde vi tre, fire søknader i året. Vi har vært oppe i 30 søknader. Nå er reglene endret og man søker mer samlet enn før, sier han. Nye regelendringer er forresten underveis.

I år er dette tildelingene. Det er nå siste tildeling for Sandrip fritidspark og skytteanlegg:

Fordeling av årets spillemidler, ordinære anlegg :

  • Sandripheia fritidspark, skytteranlegg      kr. 4 030 000 interkommunalt anlegg
  • Moseidmoen stadion, lager                        kr. 1 522 000
  • Moseidmoen stadion, kunstgressbane     kr. 1 800 000 (gjenstår kr.  1 800 000  (søknadssum 3.6 mil.) 

Fordeling til nærmiljøanlegg:

  • Skarpengland skole, dekkjungel                 kr.   300 000
  • Skarpengland skole, hinderløype               kr.   249 000
  • Tilsammen nærmiljøanlegg                         kr.   549 000

Samlet gir dette Vennsla drøyt 7,9 millioner kroner i tippemidler. I tillegg kommer en tildeling via Kristiansand kommune. Det er  Bringsvær leirskole, gapahuk kr. 259 000