- Virkelig en glede å skrive under denne kontrakten. Dette er på en måte samskaping i praksis, i alle fall veldig godt samarbeid, sa ordfører Nils Olav Larsen da moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen koblet seg opp på tv,en fra Oslo og utviklingsansvarlig for Agder, Anders Berg Westgaard kom personlig med kontraktpapirene og bløtkake til ordførerens kontor.

Også en viktig dag for Telenor – som stadig utvider sitt marked i Vennesla. Prosjektet på Stallemo er etterlengtet. Hvor mye Telenor selv går inn med, vil de ikke snakke om. Men stat, fylke og kommune gir tilskudd på over 1,8 millioner kroner. Vennesla kommune betaler alene 467.000 kroner.

- Veldig viktig at vi fortsetter bredbåndsatsingen, enten det er snakk om fiber eller mobil , sier næringssjef Torgeir Haugaa som har jobbet målrettet med disse tilskuddsordningene i årevis. Han har fått til mye, og Telenors representanter gav på møtet Haugaa mye av æren for flere av prosjektene i Vennesla.

- Nå får Stallemo fiber på akkurat samme betingelser som en huseier midt på Moseidmoen. God bredbåndkapasitet er viktig infrastrukur, snart like viktig som vann- og kloakk, sa Haugaa.

Ordføreren spøkte med at Stallemo-folk nå må betale sin skatt med ekstra glede, før han oppsummerte hvor viktig det er at størst mulig deler av kommunen får moderne og god tilgang til helt nødvendig infrastruktur.

- For oss som er med på å styre Vennesla, er digital tilgang en kampsak. Du skal kunne bo i utkanten og likevel ha god tilgang, saordføreren. Han ser fram til liknende prosjekter i framtida.

Da kaka ble spist, gikk praten mye om 5G, mobildekning og hvilken enorm digital revolusjon vi har vært gjennom de siste par tiårene. Telenor kunne ikke si når 5G bygges ut i Vennesla, men det er visst ikke veldig lenge. Mobile løsninger blir mer og mer konkurransedyktige på kvalitet.

På Stallemo starter salget til sommeren, gravingen til høsten og hele prosjektet ferdigstilles forhåpentligvis innen høsten 2022.