- Vår dataleverandør IKT Agder jobber mandag med å få full oversikt. Vi er varslet av Visma som står bak systemet, og har fått prosedyrer for å stenge feilen, opplyser leder av Midt-Agder barnevern, Mary Ann Taraldsen.

Åseral, Vennesla, Evje og Hornnes og Iveland deltar i det interkommunale samarbeidet i Midt-Agder barnevern.

Hvis du har sendt en bekymringsmelding som fremdeles er aktuell, og du aldri har fått tilbakemelding, ber Mary Ann Taraldsen deg ta kontakt med barnevernet.

Feilen i det nasjonale meldesystemet for bekymringsmeldinger kan ha eksistert siden 2020. Det er selvsagt umulig å si hvor mange meldinger man ikke kjenner til i de 244 berørte kommunene.

- Det vi ikke vet, det vet vi ikke – og da etterlyser man det ikke heller. Jeg håper ikke vi i Midt-Agder har bekymringsmeldinger vi aldri har fått tak i, sier Taraldsen som forteller om en spesiell hendelse for ei uke siden:

- Da kom ei bekymringsmelding til en leder i en av våre kommuner, som tok kontakt med oss. Meldingen skulle også ha kommet til oss, og vi stusset over at vi ikke hadde fått den. Vi greide å spore den i datasystemet. Vi reagerte på dette. Utover det vet jeg ikke om meldinger vi ikke har fått.

Visma leverer det nasjonale meldesystemet og 244 kommuner er involvert. De fleste større kommuner er involvert. Det er for tidlig å si hvor omfattende saken er og hvor mange meldinger til sammen i de 244 kommunene som aldri er kommet fram til barnevernet.

Datatilsynet er koblet på nasjonalt og omtaler saken som et «alvorlig sikkerhetsbrudd som må tas på høyeste alvor».

Vi har ikke mer info om denne saken på nåværende tidspunkt, men det jobbes altså på flere felt for å finne løsninger og svar.