Skarpengland skole skal rehabiliteres og arbeidet startet 01.07.18. Helsestasjonen i Øvrebø kan ikke driftes i utbyggingsperioden på grunn av byggearbeid. Ifølge utbygger antas byggeperiodens varighet på ca. 6 måneder.

Skolehelsetjenesten flyttes til brakker i tilknytning til skolen i denne perioden.

Helsestasjonen blir derfor midlertidig flyttet til nedre Vennesla helsestasjon i Senter for helse og velferd («Helsehuset»).

Vi beklager ulempen dette medfører.

Enhet for barn og familie