Kreftkoordinatorer i kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Evje og Hornes, Øvre Setesdal og Kristiansand inviterer til mestringskurs.

Kurset er utviklet av Kreftforeningen og gir kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en god måte. Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon vektlegges.

Målgruppe: Du som har eller har hatt kreft, evt sammen med pårørende
Tidspunkt: Kurset går over 4 mandager fra kl. 12-15
Oppstart: 4. nov, 11.nov, 18.nov og 25.nov
Sted: Kreftforeningens lokaler, Dronningensgate 2 a Kristiansand
Pris: 200 kr pr person. Inkluderer kursmateriell og enkel bevertning.

Påmelding og mer informasjon:
Kontakt Reidun Abelsæth, Kreftkoordinator i Kristiansand på telefon: 468 29 653 eller på e-post kreftkoordinator@kristiansand.kommune.no

 

Påmeldingsfrist tirsdag 29.oktober 2019