- Vi har et veldig flott tilbud, har drevet over mange år – og er svært fornøyd med hvordan dette fungerer, sier rådgiver Bess Thormodsæter.

Det spesielle i Vennesla er at Vennesla kommune tilbyr veiledningsordningen til alle barnehagene, uavhengig av om de er private eller offentlige.  Nyansatte pedagoger i alle de de 16 barnehagene får samme tilbud.

To veiledere

Anne Torhild Andersen fra Smååsane barnehage og Elisabeth Dovland fra Læringsverkstedet er årets veiledere og mentorer. Torsdag hadde de møte for å planlegge årets veiledning-sesong sammen med barnehagestyrerne.

- Det er tøft å komme rett fra universitetet og ut i jobb som pedagog. Derfor har vi fire veiledningssamlinger i året der de nyutdannede treffer sine mentorer og treffer andre i samme situasjon, sier Thormodsæter.

Trygghet

Det handler om pedagogrollen og hvordan nye ansatte og utdannede skal få senket skuldrene og bli trygge. Det kan være tøffe tak for en helt nyutdannet pedagog å få til godt foreldresamarbeid/foreldresamtale eller personalsamarbeid og faglig veiledning, for eksempel.

- Når vi samler de seks, åtte som er nye hvert år, skjer omtrent alltid det samme. De trodde de gikk alene med frykten eller følelsen av ikke å strekke til. Sannheten er at de fleste kjenner på nokså de samme utfordringene, sier Thormodsæter.

Fire samlinger

Ut gjennom året skal pedagogene møte veilederne på fire samlinger. Hver pedagog skriver selv opp problemstillinger som så kan løses i fellesskap på samlingene

- Nå i august framsnakker vi ordningen, gjør oppmerksom på den og inviterer alle nye pedagoger til å melde seg på.  I skolesektoren er en slik veiledningsordning på lagt, i barnehagesektoren er den ikke det. Men den er like viktig likevel, sier Bess Thormodsæter.

Hun sier mentorordningen for barnehagepedagoger både øker kvaliteten i barnehagene, gjør de ansatte tryggere og sikrer rekruttering.

Venneslas barnehager har tilbud til mellom 800 og 900 barn.