Vi tenker først og fremst på feil i matrikkel-delen av kartet, dvs. eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Matrikkelkartet er i utgangspunktet korrekt der fradelinger er utført etter 1980. For eldre eiendommer kan det forekomme feil. Dersom en grunneier mener eiendommen er registrert med ukorrekte grenser, ber vi om tilbakemelding med beskrivelse av feilen. Dette bør dokumenteres i form av kopi av skylddelingsforretning eller annen tinglyst grensebeskrivelse. Betingelsen for at vi kan utføre korreksjoner er at endringen er i samsvar med den tinglyste grensebeskrivelsen og at naboer samtykker i endringen. Bruk skjema for melding om feil i kart.

Det henvises til matrikkellovens §26 og matrikkelforskriftenes §10. Dersom partene i utgangspunktet er klart uenige, bør saken løses ved jordskifteretten.

Meld om feil i kartet til: post@vennesla.kommune.no

For å kontrollere matrikkeldata om din eiendom kan du benytte nettstedet www.seeiendom.no