Du kan varsle om manglende henting eller gi andre tilbakemeldinger til Avfall Sør, telefon 38 17 70 70