Matrikkelen er et landsdekkende register som inneholdende opplysninger om alle landets eiendommer (inkl. eiere), adresser og bygninger:

- Eiendomsdelen inneholder m.a. data om eiendommens grenser, størrelse, beliggenhet, eierforhold, arealbruk, samt en del historiske opplysninger.
- Adressedelen inneholder alle offisielle adresser med tilhørende bolignummer, samt kretsinndelinger (kirke; skole; valg; grunnkrets; post m.m.)
- Bygningsdelen inneholder data om bygningstype, bygningens areal (BRA), byggeår, antall leiligheter og rom; m.m.

Matrikkel-opplysninger via SE-eiendom

I Vennesla kommune er adressedelen og eiendomsdelen i prinsippet komplett. Bygningsdelen er ført for nyere bygg, mens det for eldre bygninger mangler enkelte opplysninger.
Servicetorget og Plan og utbygging utleverer enkeltopplysninger fra registeret til grunneieren - for eksempel i forbindelse med nabovarsling ved byggesøknad.

Matrikkelføring av registerenheter utføres etter data fra oppmåling, fradeling, sammenslåing og seksjonering. Bygningsdelen føres i hht. data fra byggesak, samt ajourhold etter nykartlegging. Adresser føres av kommunens adressemyndighet ved oppmålingskontoret

Eksterne lenker:

• Se Eiendom
• Matrikkelloven
• Matrikkelforskriftene
• Føringsinstruksen for matrikkelen (Statens Kartverk)
• Seksjoneringsloven
• Bruksenhetsnummer (bolignummer)
• Sammenslåing