Vi gjennomfører massetesting på Vennesla Skole fredag 12.11 og mandag 15.11. Tiltaket sees i sammenheng med karantene og det vurderes at effekten av karantene vil bli enda større dersom denne kartleggingen blir gjort nå. Informasjon til foresatte blir sendt på Visma.

Massetestingen foretas med bakgrunn i 40 smittetilfeller ved Vennesla Skole den siste uken. Dersom en ikke ønsker at barnet skal bli testet, må det gis beskjed til skolen innen fredag morgen kl. 8.00. De som ønsker det, kan få med seg selvtest hjem slik at foresatte kan utføre testen disse to dagene. Dersom barnet viser motstand mot testing, vil ikke testen bli gjennomført. Da vil de få med seg test hjem, slik at foresatte kan velge om de skal gjennomføre testen hjemme. Testen på skolen vil bli gjennomført av helsepersonell/opplært personell fra kommunen. Elever på 7. trinn vil få veiledning til selvtest. Klassen som er i testregimet på grunn av smitte i klassen, inngår ikke i massetestingen.