Tirsdag 7. november ble 12 av kommunens ansatte hedret for 25 års tjeneste.

Unni S. Godtfredsen og Gunn E. Kulshamar er også jubilanter, men var forhindret i å delta.

Markeringen ble gjennomført ved at jubilantene med ledsager og nærmeste leder var samler til en flott middag på Grosås gård i Iveland.

Jubilantene ble overrekt gaver og blomster av ordfører Nils Olav Larsen