Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved kommunstyre- og fylkestingsvalget 2023

Du skal være innført i manntallet i den kommunen du var folkeregistret som bosatt per 30. juni i år. 

Er du i tvil om du står i manntallet, kan du altså sjekke ved å besøke Innbyggertorget i Kulturhuset. Der vil du få adgang til manntallet i to permer.

Det er 11880 stemmeberettigede ved kommune og fylkestingsvalget i Vennesla kommune. Samtidig er det ni stemmeberettigede til sametingsvalget.