- Det som er lov å arrangere og som kan foregå andre steder, bør også være lov i Vennesla. Vi har forskrift om noe ekstra karantene fordi det er et godt målrettet tiltak. Ellers ønsker vi å følge nasjonale retningslinjer. Smitten er høy, men det er også vaksinasjonsgraden, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Ordføreren benytter anledningen til å takke alle som gjør en ekstra innsats i disse dager. Etter snart to år med pandemi, tærer det på kreftene. I mange kommunale enheter er det mye sykdom nå - og derfor stort press på ansatte.  Mer om det lenger ned i denne saken.

Julegada:

Nå gleder ordføreren seg skikkelig til Julegada åpner fredag - etter to års pause. Kriseledelsen drøftet Julegada på sitt møte mandag, men ser ikke noen fornuftig grunn til å innføre helt ekstraordinære tiltak bare for Vennesla.

- Det er ikke større smitterisiko ved å samle seg foran julebodene i Vennesla enn å samle seg andre steder. Alle bør tenkte på smittevern og følge de gode, gamle rådene, men nå skal vi ha folkefest innenfor de nasjonale rammene som finnes, sier ordfører Nils Olav Larsen.

- Jeg ser herller ingen gode grunner til å innføre spesielle tiltak i Vennesla nå, men vi må være forberedt på at det kan komme nye nasjonale tiltak. Samtidig må vi være åpen for å endre hvis omikron påvises i vår kommune, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Smitten:

Mandag morgen er insidensen pr 100.000 innbyggere slik, og vi er altså fremdeles under landsgjennomsnittet.

  • Vennesla 669,3
  • Norge 789,8
  • Kristiansand: 656,4

Smitten har endret seg de siste ukene. Sist uke hadde vi altså rekord med 78 tilfeller. De fleste smittede er ikke lenger i skolealder, men i alderen 40 til 60 år.

35 av smittetilfellene (altså nesten halvparten) kommer fra to private sammenkomster, som vi tidligere har meldt om.

49 av de smittede var fullvaksinerte.

Selvtestere:

Økt smitte betyr også økt forbruk av selvstester. Flere butikker og apotek begynner å melde om få selvtestere igjen. Også kommunens lager er lite – men vi er lovet ny forsyning denne uka. Inntil videre fortsetter vi å gi ut selvtestere til nærkontakter og mennesker som har symptomer. Får vi ikke tilførsel av selvtestere som avtalt, må vi øke bruken av pcr-tester igjen, som betyr at flere må komme til testsenteret i Holtet. Hvis vi kommer i en slik situasjon, vil vi informere godt i forkant. Vi håper å unngå det.

Vaksinasjon og parkering:

Vi vaksinerer nå cirka 1100 innbyggere i uka. Denne uka er det vaksinering i Legesenterets lokaler mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kveld, samt lørdag på dagtid. Alle har fått egen time.

Viktig under Julegada: Neste uke blir det vaksinering tirsdag, onsdag og torsdag. Da skal parkeringsplassen utenfor Legesenteret på kveldstid kun brukes av de som skal til legevakt eller har vaksinetime. Det blir egen parkeringsdvakt som passer på dette.

Vi er nå i fred med å nærme oss grensen på 65 år for vaksine og går da over til å vaksinere nedover i aldersklassene. De over 65 skal ha minst fem måneder mellom andre og tredje dose, de under 65 skal ha minst seks måneder. Dette kan etter hvert bli endret av nasjonale myndigheter, og da kan vaksinering gå fortere.

- Når du har rett alder og rett avstand i tid, legges du inn i systemet og vi kan gi deg time. Likevel kan noen glippe. Er du over 65 og ikke har fått time, kan du ringe vaksinetelefonen på 948 73 717, opplyser Signelill Granås.

Bemanning:

Den høye andelen smittede i Vennesla, påvirker kommunale enheter på ulikt vis. Det er også mye forkjølelse og andre sykdommer ute og går nå. Både i skole og barnehager og helse og omsorg er det mye fravær og stort bruk for vikarer. Det er grunn til å takke alle ansatte som står ekstra på i ei vanskelig tid. Etter snart to år, begynner mange å bli noe slitne og den siste runden nå tærer på. Vi jobber med ulike løsninger for å avhjelpe og bedre bemanningssituasjonen.

Minner om rådene:

  • Det aller viktigste er å være hjemme når du er syk og teste deg ved symptomer.
  • Samtidig er det både nasjonalt og lokalt råd at du bruker munnbind der du ikke kan holde avstand til andre innendørs, for eksempel på kjøpesentre, i butikker, på buss og i taxi.
  • Vi ønsker at du holder meteren i avstand der du kan. Dette er et råd. Følger vi det der vi kan, slipper vi å innføre mer drastiske tiltak og begrensninger. Meteren virker godt smitteforebyggende.