- Vi ønsker at samfunnet skal gå rundt og at flest mulig kan leve så normalt som mulig. Heldigvis har vi ikke ukjent smittekilde i Vennesla nå, men vi vet smitte er nær oss. Derfor er det ekstra viktig at alle tar ansvar, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Han retter en spesiell oppmerksomhet mot det konstante presset ansatte i helse og omsorgssektoren lever under:

- På våre sykehjem og institusjoner og ute i hjemmeomsoegen går ansatte med høye skuldre og klump i magen hver eneste dag. Helt siden mars har de jobbet under et stort trykk og frykt for smitte. Vi bør alle være takknemlige for den belastningen de tar. Vi andre letter arbeiidet deres når vi prioriterer smittevernreglene, sier ordføreren.

Han tror mange innbyggere også kjente alvoret komme da meldingen om smitte gikk ut onsdag. Med ett begynte vi å tenke avstand og vaske hendene mer nøye. 

- Dette er den nye hverdagen. Vi lever mest mulig normalt, men går med en uro i oss – og vi er klare når noe skjer. Jeg kjenner på byrden av ansvar selv, og særlig nå som vi går mot mange arrangementer. Nå kommer kulturuka og julebordene – hva skjer hvis vi får stor smittespredning?  Samtidig kan vi ikke stenge ned alt for sikkerhets skyld. Vi må leve itillit til hverandre. Vi må leve livene så normalt som mulig, samtidig som vi håndterer risiko.

Ordførereren oppsummerer alvoret i situasjonen slik:

- Jeg vet at hvis alle innbyggere fortsetter å gjøre det de skal og tar det ansvar de er gitt, vil vi lykkes. Når vi er ute på arrangementer og ute i lokalmiljøet må vi huske å vaske hendene, holde avstand og hjelpe hverandre. Og vi må holde oss hjemme når vi er syke. Alle må gjøre sin del av dugnaden. Da kan vi leve mest mulig normalt også videre – og da hjelper vi hverandre til å gjøre hverdagen lettere, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Smittesituasjonen er i øyeblikket uendret. Vi har to smittede gjestearbeidere fra utlandet som sitter isolert med smitte. To kolleger av dem er i karantene. Smitten vurderes som svært lokalt og under full kontroll.

23. oktober starter altså Kulturuka. Utover høsten kommer mange julebord og ulike arrangementer. Vi vil derfor minne om  anbefalingene og arramgementsreglene fra Folkehelseinstituttet.

Private sammenkomster:

For sammenkomster på private steder kan inntil 20 personer være samlet, hvis det kan tilrettelegges for at det kan være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres. Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer. Det er også viktig å kunne opprettholde god håndhygiene.

Dette rådet gjelder for alle private sammenkomster både innendørs og utendørs som ikke foregår på offentlig sted med ansvarlig arrangør.

Offentlige arrangementer:

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. 

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
  • Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. 

 

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs.

På utendørs arrangementer kan inntil 600 personer være til stede samtidig på arrangementer utendørs, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.