Dagtilbud til psykisk utviklingshemmede

Dette er både et dagtilbud og en arbeidsplass for mennesker med ulike bistandsbehov. Senteret har i dag 35 brukere.

Vi arbeider for å finne tilpassede aktiviteter til brukergruppen. Senteret har ulike sanserom/ hvilerom. Det er organisert transport for brukere til og fra senteret.

Måneglytt Håndtverk og Dagsenter er en småskalaproduksjonsbedrift som produserer følgende produkter:

  • håndlagede boligtekstiler
  • keramikk
  • såpe
  • tennbriketter og ved i sekker

Produktene selges i Måneglyttbutikken, Granlivegen 28, 4700 Vennesla. Prisliste er tilgjengelig i butikken.

Dagsenteret er delt inn i følgende tilbud

Gruppe

Tlf

Tlf

Tekstilen

94149329

90233766

Dagsenteret

90231862

90231863

Makuleringa

90235761

94826289

Keramikken

90235932

91134383

 

Målsetting

Livsmestring gjennom meningsfulle dagtilbud.

"Glem svakheter og bygg videre på det den enkelte er god på

Hvem er vi

Medarbeidere med ulik faglig bakgrunn fra håndverksfag og helse- og sosialfag.

Åpningstid

Mandag - fredag 07.30-15.00 (stengt 4 uker hver sommer og i høytidene)