Det er smitte i to avdelinger blant både barn og ansatte på to avdelinger i småfløyen. Vi er derfor nødt til å stenge disse avdelingene. På et møte i ettermiddag ble ansatte informert. Foreldre og foresatte har fått skriftlig informasjon. Det har også øvrige foreldre fått.

Vi holder åpent en avdeling i småfløyen for å sikre tilbudet til foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Vi anbefaler testing av alle barn i småfløyen på Klokkerstua. Test bestilles via c.19.

Vennesla har i lengre tid stort sett vært forskånet fra å måtte stenge ned grunnet manglende bemanning. Denne gang lar det seg dessverre ikke gjøre, og etter avtale med kommuneoverlegen ble det besluttet at to avdelinger stenges denne uka. De som ikke kan sende barn i barnehagen, får redusert foreldrebetalingen.