Kom på oppstartsamling 27. september mellom klokka 13.00 og 14.00 hos Frivilligsentralen på RødeKors-huset i Vennesla.

Hva er lyttevenn?

Lyttevenn er et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt. En lyttevenn er akkurat det ordet forteller: en som lytter til elevers lesing.

Egentlig er det mye større.  Elevene får økt leselysten og blir mer motivert til å lese noe som er med på å blant annet redusere stress, stimulere fantasien, utvikler språket og ordforrådet og holder hjernen i aktivitet.

Men det handler også om å bli trygg, bygge relasjoner og å bli kjent. Familier flytter på seg mer enn de gjorde før, og derfor er det ikke alltid kontakten mellom generasjoner er så tett som man kunne ønske seg. Det er viktig for barn å møte voksne i forskjellige aldre, samt at det er sunt for pensjonister og hjemmeværende å treffe mangfoldet av barn ute i skolene.

Tilbakemeldingene fra skolene er helt klare. Lyttevennene er et viktig bidrag til det pedagogiske tilbudet, barna blir merkbart bedre til å lese. Besøkene av lyttevennene er et viktig og positivt bidrag til skolehverdagen.

Litt praktisk informasjon

Lyttevenn passer for deg som ønsker å gjøre en ekstra innsats for barna i ditt nærmiljø.

  • Lyttevenn må ha tid til å komme til skolen i skoletiden.  Under lesestunden møtes lyttevennen og eleven og sammen deler man fine tekster.
  • Politiattest kreves og taushetserklæring underskrives før aktiviteten blir satt i gang.
  • Varighet: Fra høstferien til påskeferien. 1 gang i uken.
  • Lyttevenn er et samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralene og Vennesla kommune

Program for oppstartsamlingen 27/9-22 kl. 13:00-14:00 på Frivilligsentralen (Røde Kors huset) i Vennesla

  • Velkommen
  • Hva skjer fremover?
  • Litt informasjon om våre tanker omkring lyttevenner.
  • Hva er viktig for deg som lyttevenn?
  • Vi serverer kringle og kaffe

Kontakt:  Hege M. Grunnet (tlf. 90414481) og  Hilde Nordhagen (tlf. 41282946) fra Frivilligsentralen og Bente Worren (tlf. 95245982) fra Vennesla kommune.