Vennesla kommune og vår partner på avfall og søppel deltar ikke i den nasjonale kampanjen i år. Grunnen er at det fremdeles er is på vann og tele i bakken. Men hvis du på egenhånd ønsker å rydde i ditt nærområde, er du hjertelig velkommen!

Vårryddedagen skjer alltid før fuglene kommer og hekkingen begynner. Målet er å rydde mest mulig avfall ved bekker, vann og elver før ferdelsforbudet trer i kraft 15. april. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

HER KAN DU LESE MER OM VÅRRYDDEDAGEN

Fem leveringspunkter

Hvis ikke du tar med søpla hjem etter rydding, kan du levere tette sekker ved stranda/tømmervelta på Storevold, ved Fjordparken, ved vaktmesterens lokaler på Skarpengland skole, ved Eikeland skole og ved Kvarstein skole. Kommunen henter dem etter hvert.

Vi har flere hundre hansker og sekker på lager. De kan hentes i Servicetorget på Herredshuset.

Hver eneste innbygger i Norge kaster 450 kilo (!) søppel hvert år. Vi er søppel-verstinger og har en enorm bruk -og-kast-kultur. Mye søppel havner i naturen, ikke minst plast.

Plasten ender til slutt i havet hvor den tar livet av fisk og dyr hvis ikke det ryddes. Den kan også skade fugler og dyr langs bekker og vann.

Gode råd

Her er noen god råd om hvordan du skal unngå forsøpling og mikroplast i naturen:

  • Ikke kast avfall i naturen. …
  • Ta med deg søppelet om søppelspannet er fullt. ...
  • Ikke kast sneiper og snus på bakken. ...
  • Sorter søpla. ...
  • Bruk dovett – i do skal det bare tre ting, dopapir er det ene. ...
  • Bruk vaskepose til syntetiske klær. ...
  • Velg kosmetikk uten mikroplast. ...
  • Bytt ut bilen med beina, sykkelen eller bussen minst gang i uka, gjerne oftere.