Du kan besøke de fem ulike kommunale barnehagene disse dagene:

  • Onsdag 9. februar: Åpen dag i Solsletta barnehage mellom klokka 17 og 18.
  • Mandag 14. februar: Åpen dag fra kl. 17 til 18.00 i Barnestua barnehage. Påmelding til styrer Mette Andreassen på 924 77 985
  • Onsdag 16. februar: Åpen dag i Smååsane barnehage mellom kl. 17 og 18.00. Passer ikke tidspunktet kan du kontakte styrer Petter Ruenes Jensen på 948 73 590
  • Torsdag 17. februar: Åpen dag fra klokka 17.00 i Klokkerstua barnehage.
  • Ved Eikeland oppvekstsenter i Hægeland kan du ringe styrer Hildegunn Lundevold på 906 59 902 og avtale hvis du ønsker å komme på besøk. Her er ingen fast dag.

Første mars er det fristen for hovedopptaket. Alle med rett til barnehageplass som søker innen da, skal få et tilbud fra kommende barnehageår. Søknadsskjema finner du på hjemmesiden.

Du har kanskje lyst til å bli noe bedre kjent med det kommunale barnehagetilbudet, og da er besøkskveldene en fin mulighet.