Inger Turid Tonstad, Krf - leder

IngerTuridTonstad_300x300.jpg


Medlem av Kommunestyret, og leder for Levekårsutvalget

e-post
Mobil 915 57 026

 

Kjetil Ubostad, Sp - nestleder

Kjetil Ubostad,2,ramme.jpg


Medlem av Kommunestyret, og nestleder for Levekårsutvalget

e-post
Mobil: 957 00 355

 

Martin Engamo, KrF

Daniel Steinsland, KrF

Line Iveland, Sp

Glenn Lonebu, Ap

Grethe Strand, Ap

John Helge Austgulen, H

Frank Dale, Frp

Vararepresentanter KrF

1. Harald Rønning (KrF)
2. Halvor Homme (KrF)
3. Ann-Cathrine Sagedal (KrF)
4. Inger-Helene Engedal (KrF)
5. Knut Arne Løvdal (KrF)
6. Dan Olav Svalland (KrF)

Vararepresentanter Sp

1. Arild Sangesland (Sp)
2. Elisabeth Føreland (Sp)
3. Tonje Lindekleiv (Sp)
4. Arne Honnemyr (Sp)
5. Torleif Robstad (Sp)

Vararepresentanter Ap/SV

1. Tor Inge Lund (Ap)
2. Wenche Skarpengland (Ap)
3. Lars Jørgen Hauge (Ap)
4. Lisbeth Tallaksen (SV)

Vararepresentanter H

1. Øyvind Andersen (H)
2. Janne Nordahl (H)
3. Margareth Holberg (H)

Vararepresentanter FrP/PDK

1. Tom Bjelland (Frp)
2. Bente Ellinor Skåle (Frp)
3. Ruth Marie Meling (Frp)