- Smitten er kraftig redusert de siste ukene og mange ting er åpnet opp. Nå var det naturlig å gjennomgå besøksreglene på omsorgssentrene. Vi er glade for å kunne lette litt på begrensningene, sier fungerende kommunalsjef for helse og omsorg May Lene Lunde Uberg.

Samtidig understreker hun at sykehjemmene er risikosone nummer én og at vi er svært opptatt av å hindre smitte i å komme inn der noen av våre mest sårbare eldre innbyggere bor. Det er langt igjen til vi kan åpne for besøk etter samme lest som før koronaen kom til Norge.

Lunde Uberg understreker at kommunen fort vil stramme inn igjen på reglene og rutinene hvis smittesituasjonen og risikoen endrer seg. Beboernes trygghet, vil alltid komme først.

hender eldre

De viktigste endringene:

Her er de viktigste endringene som nå gjøres:

 • Det blir tillatt å ta med gaver, blomster og mat når man besøke på sykehjem. Men det er viktig at man samtidig følger generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • To kan besøke samtidig på beboerrom – men énmetersregelen må overholdes. Før kunne kun en person besøke på beboerrom. Besøket kan vare en halv time.
 • Det gis anledning til å ta med beboer ut på kjøretur eller hjemmebesøk på inntil to timer, etter avtale og en helsefaglig vurdering gjort av avdelingen. Ved slike turer må énmetersregelen noen ganger fravikes. Da er det svært viktig at pårørende tenker smittevern.
 • Det åpnes for flere individuelle tilpasninger i samråd med avdelingen.

-Vi fastholder samtidig kun ett til to besøk pr. uke på selve sykehjemmet og at disse besøkene ikke kan vare lenger enn en halvtime. Dette for å sikre rettferdighet og like muligheter for alle. Vi må ha regler som passer til alle avdelinger og arealer og lokaler og pasienter. Samtidig åpner vi altså for individuelle tilpasninger – og det vil ivareta den enkelte. Det vil alltid være beboernes behov og tilstand som er styrende for oss, sier Lunde Uberg.

Mange forskjellige hensyn

Inntrykket er at mange er fornøyd med strenge besøksregler for å hindre smitte inne på sykehjem. Samtidig er det mange som sliter med at de ikke får se sine kjære like ofte som før.

- Vi tror det vi nå gjør, kan være en forbedring både for beboere og pårørende, men det er grunn til å understreke smittevernet. De som besøker sykehjemmet må være svært nøye med håndvask og smittevernsreglene, sier Lunde Uberg.

Det er kommet spørsmål til kommunen om hvordan andre kommuner har mye mer lempelige regler enn Vennesla. En undersøkelse viser at dette ikke er riktig. De fleste kommuner har nokså likt regelverk, men det gjøres ulike lokale tilpasninger rundt om.

- Dette kan være vanskelig å formidle. Smittevern handler om mye, også bemanning, lokaler, bredden på ganger, antall utganger, størrelse på fellesrom og beboerom og mye forskjellig. Vi ønsker ikke å være mye strengere enn andre, men vi ønsker heller ikke å ta lett på smittevern. Vi må forholde oss til det som er faglig forsvarlig. Ved å åpne mer for individuelle tilpasninger mener vi at vi skal greie å ivareta alle hensyn på en god måte, sier Lunde Uberg.

Her ringer du for å avtale tid

Ved Venneslaheimen kan du ringe innenfor følgende tidspunkt og avtale besøk:

1.etg nybygg og 2.etg. nybygg:

Mellom kl. 11.30 og kl. 19.00 mandag til søndag.

Tlf: 982 93 833

A1A3:

Mellom kl. 09.00 og kl. 14.30 i ukedagene

Tlf: 982 93 755

A2, Korttidsavdeling:

Mellom kl. 09.00 og kl.14.00 mandag til søndag.

Tlf: 982 93 820

Ved Hægelandsheimen kan du ringe innenfor følgende tidspunkt og avtale besøk:

Mellom klokka 10.00 og klokka 15.30 hele uka.

Tlf: 38 15 10 61

Rutiner for besøk Venneslaheimen

Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt.
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på egne utearealer, eller på beboers rom. Utearealer benyttes fortrinnsvis.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen. Ute kan en ha besøk av opptil 3 personer, inne 1-2 personer.
 • Besøkende hentes av ansatte/besøksvert utenfor hovedinngang og følges til utearealet eller beboers rom.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før de kan få besøke beboeren.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Beboeren kan ta imot gaver, blomster e.l. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.

Rutiner for besøk Hægelandsheimen

Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på omsorgssenteret!
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til tel.: 38151061(hver dag mellom kl. 10 -15:30) for å avtale tidspunkt.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på eget besøksrom på omsorgssenteret, i utearealet eller på rommet  til beboeren.
 • For å kunne sikre tilstrekkelig avstand til hverandre (minst 1 meter) er det tillatt opp til 4 besøkende samtidig når det gjelder besøk på uteplassene og maks 2 besøkende inne på besøksrommet og på beboeren sitt rom samm enmed beboeren.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 1 timers varighet om gangen (fra en kommer inn til omsorgssenteret til en drar igjen).
 • Besøkende hentes av ansatte utenfor hovedinngang og følges til besøkelsesrommet , rom til beboeren eller vises veien til utearealet.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Besøkende skal gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhil sning , klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignede. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kont akt smitt e.
 • Det bør utføres god håndhygiene før medbrakt mat serveres og innt as.
 • Det er mulighet til dispensasjon, men dette må avklares med enhetslederen som ta det opp med legen i spesielle tilfe lle.

Rutiner for trilletur Venneslaheimen

 Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Ansatte/besøksvert avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt og besøkssted.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen.
 • Opptil 3 personer kan ta med beboer på trilletur.
 • Spaserturen eller trilleturen gjennomføres i området rundt Venneslaheimen.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet/besøksvert.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt bør unngås mellom beboeren og besøkende.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre.
 • Besøkende kontakter ansatte/besøksvert via telefon når de er tilbake fra turen slik at beboeren kan hentes.
 • Personalet/besøksvert desinfiserer hendene til beboeren etter tur.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy desinfiseres.
 • Ved ønske om besøk utenfor Venneslaheimen/kjøretur e.l. må dette avklares med avdelingen på forhånd. Vurderingen tas på bakgrunn av beboerens behov/ønske opp mot vurdering av smitterisiko. Kontakt avdelingen for nærmere avklaring.