Kontakt legevakt ved

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • Sterke smerter i brystet eller magen
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Skader som trenger legehjelp (kutt må syes innen 16. timer. 24 timer i ansiktet.)
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
 • Alvorlig sykdom hos barn/spedbarn
 • Alvorlig psykisk sykdom som trenger akutt hjelp

Kontakt fastlege ved

 • Forkjølelse og influensalignende sykdom
 • Øreverk og øyekatarr
 • Spørsmål om bronkitt og hoste
 • Feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • Behov for sykemelding
 • Fornyelse av resepter
 • Sykdom over flere dager uten forverring

Få hjelp

Vennesla og Iveland legevakt er den del av den akuttmedisinske kjeden. Vi er åpen hele døgnet (kl 2300-0800 samarbeid med Kristiansand legevakt) for håndtering av akutt sykdom og skade som vårt helsepersonell vurderer ikke kan eller bør vente til fastlegen er tilgjengelig.

Ring på forhånd slik at vi får vurdert hvor mye det haster.

Ved kritisk sykdom som haster, ring medisinsk nødtelefon 113.

Ved helt akutt behov for helsehjelp kan du komme uten å ringe på forhånd.

Prioritering og ventetid

Vennesla legevakt benytter seg av verktøyet "Indeks for medisinsk nødhjelp" for hastegradsvurdering ved mottak av pasienter. Hastegradssystemet er innført for å sikre at vi prioriterer å gi helsehjelp til pasienter som trenger rask legehjelp – akutt og/eller alvorlig syke pasienter.

Bruk av verktøyet innebærer en medisinsk vurdering av en spesialtrenet sykepleier for å sikre at pasientenes behov for helsehjelp blir riktig prioritert.

De sykeste pasientene blir ofte ført direkte inn til lege via ambulanse, og det er derfor ofte flere akutt syke pasienter som må i varetas umiddelbart av lege, som aldri kommer via venterommet.

Det er dessverre vanskelig å forutsi ventetiden for legehjelp på grunn av varierende pasienttilstrømning

Det er viktig at pasienten eller pårørende raskt tar kontakt med sykepleier ved forverring av plager.

Praktisk informasjon

Dette må du oppgi

Når du ringer, eller kommer til legevakten, er det ikke sikkert vi har tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient oppgir:

 • Ditt fullstendige navn
 • Din folkeregistrerte adresse
 • Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
 • Navn på fastlege
 • Foreldre må ta med fullstendig personalia på barna
 • Oversikt over faste medisiner
 • Frikort
 • Eventuelt andre relevante papirer som angår din helse

Resepter

Legevaktslege skriver bare ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe A og B) skrives ikke ut ved legevakta.

Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen.

Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan man få med startdosen på behandlingen fra legevakta.

Sykemelding

Legevakta sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som står for. Blir du syk under ferie og trenger bekreftelse på sykdom til arbeidsgiver, ring egen fastlege.

Betaling

Betaling for konsultasjonen, og eventuelt medisiner/materiell, skjer i automat med kort, kontanter eller giro.

Overgrepsmottak/voldtektsmottak

Sykehuset har eget mottak for ofre for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig hele døgnet hele året. Alle på legevakt og sykehus har taushetsplikt. Telefon til overgrepsmottaket på sykehuset er: 38 07 34 00.

Psykososial støtte

Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en alvorlig ulykke kan du få hjelp av et psykososialt kriseteam. Dette gjelder i akutte situasjoner der den ordinære tjenesten åpenbart ikke strekker til, for eksempel ved spesielle eller uventede dødsfall, store ulykker med videre.

Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag kl 08.00-15.30 og ytes av ansatte i kommunens psykiatritjeneste. Ved behov ta kontakt på telefon 116 117.

Legevakten vil vurdere behovet for å sette inn kriseteamet.

Tannlegevakt

Tannlegevakta er en fylkeskommunal tjeneste. Ved behov for akutt tannlege på lørdag, søndag og helligdag møt opp på tannlegevakta bak legevakta i Kristiansand. Åpningstid 11-13.