Mange funksjonshemmede trenger bistand for å delta på ordinære kultur – og fritidsarrangementer. Ledsagerbeviset er et hjelpemiddel for økt tilgjengelighet og reduksjon av kostnader for den enkelte funksjonshemmede.

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Gyldighetsdato er påført beviset. Ved misbruk av ordningen vil beviset kreves tilbake.

Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholderen er avhengig av ledsager. 

Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 8 år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.

Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.

Dersom du har fått innvilget ledsagerbevis og gyldigheten på ledsagerbeviset har gått ut, må du søke på nytt og vedlegge nytt bilde med søknaden.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema på Vennesla kommune sin hjemmeside under «Skjema A – Å» under H (Helse og omsorg - søknad om ledsagerbevis) 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Innbyggertorget på telefon 38 13 72 00 mellom kl. 09.00 - 15.00 mandag til fredag. 

Eksempler på steder du kan bruke ledsagerbevis

  • Vennesla kino
  • Vennesla svømmehall
  • Arrangement på Kulturhuset

I tillegg til aktiviteter i andre kommuner.

Kontakt arrangør i forkant om de har ordning som aksepterer ledsagerbevis.

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er saksbehandlere i Koordinerende og helsefremmende enhet som behandler søknadene. Saksbehandlerne har taushetsplikt.


For mer informasjon om Ledsagerbevis les mer på Helsenorge.no