Hva er ledsagerbevis?

Personer med funksjonsnedsettelser kan trenge bistand for å delta på kultur- og fritidsarrangementer, transportmidler og lignende. Ledsagerbevis er en ordning som gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader der ordningen aksepteres. Ledsagerbeviset utløser også rett til nødvendig tilrettelegging, eks. tilrettelagt inngang i fritidsparker, tilgang til HC- garderober i badeland/svømmehall, mulighet for å komme først i køen på attraksjoner.

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Har du sosiale eller helsemessige behov som gjør at du må ha bistand for å delta på et arrangement eller lignende, kan du søke.
Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger. Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon.

Dersom du har fått innvilget ledsagerbevis og gyldigheten på ledsagerbeviset har gått ut, må du søke på nytt og vedlegge nytt bilde med søknaden.

 Hvem kan være ledsager?

Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Det kan også være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Lenke til skjema: Søknad om ledsagerbevis

Kontaktinfo

For spørsmål om søknaden,
ta kontakt med saksbehandler på telefon:
tlf.: 959 88347

Søknad sendes:

Papirskjema sendes:
Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla