- Vi har et meget godt arbeidsmarkedet nå, og det er jo veldig gledelige tall, sier Rolv Velle, som leder NAV Midt-Agder, som er Vennesla, Iveland, Åseral og de tre kommunene nord i Setesdal.

På det verste hadde vi nesten ti ganger så mange arbeidsledige som nå, under pandemien. På Agder er antall helt ledige nå nede i 2,1 prosent, mens det altså er helt nede i 1,9 prosent i Vennesla.

Flere vil få jobb framover

Rolf Velle sier vi går inn i en tid hvor stadig flere kommer i arbeid. Han minner om at selv om de offisielle ledighetstallene er lave, er det mange i utenforskap som også bør få en mulighet i arbeidslivet.

- Jeg både tror og håper vi nå etter hvert vil se at flere i denne gruppen kommer i arbeid. Næringslivet søker mer etter norske borgere enn før, for under pandemien har flere bedrifter erfart at det er risiko forbundet med mye utenlandsk arbeidskraft. Det er en økt villighet i næringslivet til å være med på tilrettlegging, fleksibilitet og deltid, slik at flere av de utenfor arbeidslivet kan få en jobb, sier han.

Hovedinntrykket er altså et svært godt arbeidsmarked i øyeblikket. Samtidig er det utfordringer. Rolf Velle peker på tre.

Får ikke tak i folk

For det første er det mange bedrifter som trenger arbeidskraft som ikke er å få tak i. Det gjelder særlig restaurant og servering nord i Setesdal og en rekke bedriften i bygg og anlegg. De får ikke tak i fagfolkene de trenger.

-Vi har nå så lav arbeidsledighet at mange strever med å få tak i folk, og der reduserer faktisk aktiviteten i næringslivet noe. En viss ledighet må vi ha for å sikre omstilling, jobbskifter og utvikling. Vi er på det nivået nå, sier Velle.

Langtidsledige

Den andre utfordringer er de langtidsledige, de som også var ledige før pandemien. For mange er det snakk om fysiske og/elller sosiale utfordringer og de trenger jobber med en viss grad av tilrettelegging, eller et samarbeid med arbeidsgiver om kompetanseheving. Her jobber NAV målrettet med flere programmer.

- Vi jobber mye med dette, og vi ser en viss bedring. Flere bedrifter er mer åpne for å jobbe sammen med NAV om tilrettelegging, og jeg håper og tror vi skal få flere i denne gruppen i arbeid framover, sier Velle.

For få flytter på seg

Manglende mobilitet er den tredje utfordringen. Det er ledige jobber i Setesdal og i flere deler av landet. I mange regioner er det lavere aktivitet enn nødvendig fordi det ikke er mulig å skaffe arbeidskraft. Samtidig er det arbeidsledige i andre deler av landet.

- Foreldre må fortelle barna sine at det kan være lurt å flytte for en periode for å starte karrieren et annet sted. Man trenger ikke sørge over at ungdom flytter på seg. Mange fra Vennesla og byen vil få jobb i reiseliv eller anleggsbransjen i Setesdal hvis de flytter på seg, og flytting kan være en fin start på karrieren. Vi har også indre deler av Østlandet hvor arbeidsledigheten er null og det virkelig er behov for arbeidskraft, sier Velle, som mener Vennesla og deler av Agder på dette området har en kultur-utfordring.

Slik er ledigheten (helt ledige)  i NAV Midt-Agders område i øyeblikket

  • Vennesla 1,9 prosent
  • Iveland 1,9 prosent
  • Kristiansand 2,3 prosent
  • Bygland, 1,6 prosent
  • Valle 0,6 prosent
  • Bykle 1,5 prosent
  • Åseral 1,1 prosent