Vannstanden i Sandlandsvannet er for tiden lav. Hvis flåten er for nærme land, må man være obs ved bruk av flåte og trampoline.

Enhet for park og idrett vil foreta befaring og vurdere eventuelle tiltak over helga.