Ledigheten i Vennesla var 2,2 prosent ved utgangen av juni. Det er samme nivå som hele Agder. Totalt på Agder var 3.325 helt ledige i juni.

På fylkesnivå har ledigheten gått ned med 335 personer siden samme periode i fjor. I Vennesla har den øket med 29 siden samme tid i fjor.

- Vi har fremdeles meget lav arbeidsledighet. Økningen kan skyldes at studenter og skolelever er ferdig med utdanning, men ikke har fått sommerjobb. Det er ingen andre åpenbare forklaringer, sier leder ved Vennesla NAV, Rolf Velle.

Han betegner 2,2 prosent arbeidsledighet som svært lavt.

- Vi bør ikke så mye lavere enn det. Da får bedrifter store problemer med å skaffe nok folk. En viss ledighet må til for å sikre den stadige omstillingen i arbeidsmarkedet, sier han. Han minner om at de fleste arbeidsledige er ledige i kortere tid.

Det er 1244 ledige stillinger i Agder. Siden nyttår har det vært lyst ut over 10.000 ledige stillinger i landsdelen.

PDF document
ODT document