- Muligens jeg vil jobbe i barnehage som voksen. Det er i alle fall moro. Vi stortrives. Et bra opplegg, sier August Rislaa.

Trives gjør barna også. Veileder Petter Hulløen og Kåre Andersen forteller om barn som virkelig koser seg når det kommer store gutter til barnehagen. Særlig noen av guttene er fornøyde.

- Guttene byr på seg selv og tar ansvar. De får virkelig god respons tilbake. De blir verdsatt, sier Andersen.

Lekeressurs

Opplegget heter «lekeressurs». Kun gutter i tiende klasse kan søke på jobbene. Det eneste som kreves av kvalifikasjon er god oppførsel, interesse for barnehage og at du liker å være sammen med barn. Sammen med veileder får de innblikk i hvordan det er å jobbe i barnehage.

Onsdag var gjengen innom Herredshuset for å treffes og snakke om erfaringer og opplegg.

- Vi betaler for deler av tiden guttene er i barnehagen. Samtidig inngår opplegget i faget utdanningsvalg fra skolen, forteller enhetsleder Marianne Wegge i Smååsane barnehage.

Guttene arbeider to timer etter skoletid to dager i uken og får 118 kroner timen i lønn. I tillegg kommer tiden de bruker via utdanningsvalg.

Rekruttere

Wegge  er svært positiv til ordningen. Lekeressurs er viktig for å rekruttere menn til barnehage. Samtidig er guttene viktige rollemodeller for barna i barnehage. Det betyr mye for barnehagemiljøet at barna har flere gutter og menn å forholde seg til. Det er temmelig dame-tett i enkelte barnehager.

Guttene jobber 3,5 timer i uka og skal holde på fram til desember. Ordningen har vart i seks år i Vennesla kommune. Erfaringene er så gode at kommunen nå også ønsker å få skolejenter inn i typiske mannsyrker. Det jobbes med en ordning hvor jenter i tiende klasse kan søke seg inn i ulike i enhet for byggforvaltning og enhet for teknisk forvaltning.

- Vi får erfaring, tjener penger og har det gøy. Det er helt topp, sier Sander Myhre om det å være lekeressurs.