Siste uke ble det registrert 227 smittede og uka før 361. Vi er nå nede på under halvparten av nivåene fra januar.

Vi oppfordrer deg fortsatt til registrere smitte via selvregistreringen. Da kan vi følge med sånn delvis på smittesituasjonen, selv om vi ikke vil lage ukentlige oversikter som før. Det er også en kjensgjerning at det nå er en del smitte som verken blir oppdaget eller registrert. De viktigste tallene er antall sykehusinnleggelser og sykefravær. 

Etter noen tøffe uker i skole, barnehage, sykehjem og andre omsorgstjenester er situasjonen nå relativt god i Vennesla kommune. Det er fremdeles høyt fravær og betydelig belasnting på systemene, men situasjonen er mye bedre enn for bare ei uke siden.

Vi fortsetter inntil videre med å tilby tester ved Spar Øvrebø, Spar Hægeland og testklinikken i Holtet. Vi avslytter imidlertid kveldsskiftet i Holtet. Der blir det ikke mulig å hente test etter klokka 15.00 lenger. 

Smitten går ned over hele landet nå, mens den øker kraftig i flere europeiske land. Sist uke økte smitten åtte prosent ute i Europa. Helsedirektoratet minner om at Norge fikk omikron-smitten fra Sør-Afrika svært tidlig og at vi får smittenedgang noe før andre land. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyste mandag at smitten flater og synker i Norge. Han skisserer at korona-smitten vil bli svært lav utover sommeren og at korona i framtida blir et virus som dukker opp i januar og februar hvert år, mer på linje med influensa.