En landbruksveg omfatter skogsbilveg og traktorveg.
Det finnes en egen forskrift om bygging og godkjenning av veger til landbruksformål.
Lenke til forskrift hos Lovdata

Forskriften sier blant annet at bygging av nye landbruksveger og ombygging av eksisterende veger ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på eget skjema.

«Det kan søkes tilskudd til bygging og ombygging av skogsbilveger, vegklasse 3, 4 og 5, samt traktorveg, vegklasse 7. Det kan også benyttes skogfond til bygging og ombygging av godkjente skogsveger og til vedlikehold av skogsbilveger (etter gitte rammer)».

Søknadsskjema (nettsidene til Landbruksdirektoratet)

Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no.

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte en av våre ansatte i landbruksforvaltningen.

Kontaktpersoner:

Fagansvarlig skogbruk  Rune Iveland
Telefon: 908 78 202 / Sentralbord: 38 13 72 00