Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Kommunen forvalter en rekke oppgaver knyttet til jord og skogbruk. Målet er å realisere landbrukspolitikken gjennom forvaltning av gjeldende lover (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og statlige tilskuddsordninger. En aktiv landbruksnæring er en forutsetning for å opprettholde bosettingen i bygder og grender. Vi utfører rådgivning og bistår i planlegging ovenfor næringen og internt i kommunen. Se under for detaljert informasjon om jord og skogbruk. På disse sidene finner du også lenker til søknadsskjema og annet relevant fagstoff.