- Vi oppfordrer både kommunale enheter og bedrifter i Vennesla til å ønske seg enda flere lærlinger. Det er dagens lærlinger som skal drive velferdstjenestene i kommunen i framtida, sier Lene Langeland Lunden.

- Vi må prøve å hjelpe alle de som har gjennomført skolen og skal ut som lærlinger. Noen av dem har gjennomført skolen fordi de gleder seg så mye  til de kan begynne å jobbe. Da er det så utrolig viktig at de får en læreplass. Vi som kommune og Vennesla som lokalsamfunn må stille opp, sier Anne Katrine Hildebrandt.

Vennesla kommune driver sitt eget opplæringskontor for våre kommunale lærlinger. Det er dette kontoret Lene og Anne Katrine nå sammen skal ha ansvaret for. De har overtatt etter Kristin Kollen, som har fått nye oppgaver som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Vennesla kommune har satset mye på lærlinger de siste årene. Det er viktig at kommuner og private bedrifter skal se verdien av å engasjere lærlinger.  Vennesla kommune har vært flinke. Vi har de siste årene hatt mellom 47 og 53 lærlinger, godt over målet om tre lærlinger pr 1000 innbyggere. Vi har til og med vunnet priser for vår innsats på området.

- Ting varierer jo. Akkurat nå ligger vi litt for lavt, og vi trenger at flere kommunale enheter er på, forteller Lene og Anne Katrine. Det håper de får enda noen flere plasser å tilby de kommende ukene og månedene.

-V i har i øyeblikket 35 lærlinger. Nå starter vi en av dagene intervjurundene for lærlingene som skal starte til høsten. Pågangen har vært stor, sier Lene og Anne Katrine.

En lærling skal ikke bare ha opplæring. Lærlingen tilfører arbeidsmiljøet fornyelse og mye arbeidskraft. Lærlinger er ikke bare viktig for rekruttering og kvalitet på lang sikt. De er også viktige i den daglige driften her og nå.

- Vi oppfordrer også fast ansatte uten fagutdanning om å ta fagbrev. Vi har egne ordninger for de som er i jobb, og som ønsker et løp med fagutdannelse, sier Anne Katrine og Lene.

De har fordelt fagansvaret. Vennesla kommune har nemlig et ganske bredt spekter av fagområder og lærlinge-oppgaver.

Lene har ansvar for lælingene innen barn og ungdom, ernæringskokk, renhold og kontorfag. Anne Katrine har ansvar for helsefag, byggdrifter og anleggsmaskinforer-faget.

Kontaktinfo:

Lene Langeland Lunden mobil: 93 45 12 46

Anne Katrine Hildebrandt mobil 47 60 13 97