Det kunne ha gått skikkelig galt dersom brannen hadde spredd seg til husveggen, sier Brannformann Morten Nygaard som forteller at slike branner likevel ikke er så vanlige tatt i betraktning hvor mange som lader elbil. Men dersom man overbelaster en stikkontakt er det alltid risiko for varmgang og i verste fall brann, påpeker han.

 

Flere skaffer ladestasjon hjemme

Salget av elbiler har økt jevnt de siste årene og utgjør nå nesten 50% av nybilsalget i Norge, derfor blir det stadig flere som trenger lademuligheter. Halvparten av alle elbileiere lader fremdeles via en vanlig stikkontakt. Nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland mener dette er bekymringsfullt. - Den beste og tryggeste måten å lade elbilen på er via en ladestasjon, mener Haugneland. Derfor anbefaler både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk elbilforening at alle som lader hjemme skaffer seg en ladestasjon, på fagspråket kalt Mode 3 Type 2. – Vi ser en økning i antallet som skaffer hjemmeladestasjoner og det er en god investering i trygghet og sikkerhet, sier Haugneland.

Slik så kontakten ut etter brannen. Foto: Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Noen gode råd om lading ev el-bil hjemme

  • Det anbefales å installere en ladestasjon hjemme

  • Få en autorisert elektriker til å sjekke el. anlegget og evt.montere/oppgradere en forskriftsmessig kurs for lading av bilen.

  • Sørg for et oppheng til ladekabelen så den ikke henger i kontakten

  • Unngå bruk av skjøteledning i forbindelse med lading av el-bil