Dette er ikke noe som vi Vennesla kommune finner på. Dette er rådene fra helsemyndighetene, og en klar oppfordring.

  • Barn trenger mosjon. De trenger at kroppen er aktiv før de skal bruke hjernen lenge og mye.
  • Barn som beveger seg mye, får også bedre motorikk og konsentrerer seg bedre på skolen.
  • Dessuten er det en klar sammenheng mellom hvor aktiv man er i skolealder, og hvordan helsa blir senere i livet.
  • Trafikksikkerhet er også en god grunn til at barna bør gå eller sykle til skolen. Dess færre biler ved skolene, dess tryggere for barna.

– Barn trenger erfaring fra trafikken. De må lære seg å bli gode fotgjengere og syklister. Den kunnskapen er viktig å ta med seg senere i livet, er rådet fra ekspertene i Trygg Trafikk. De råder også foreldre til å gå sammen med barna og lære dem vegen de første dagene.

Skoleskyssen

I Norge har førsteklassinger rett på fri skoleskyss når de bor mer enn to kilometer fra skolen. For alle andre elever i grunnskolen er regelen fire kilometer. Kommunene kan i tillegg dekke skoleskyss der det er spesielt trafikkfarlige områder.

I fjor gikk det tre skolebusser fra Lomtjønn. I år får dette store boligområdet samme system som de andre boligområdene. Skoleskyssen vil foregå med lokalbussen (rute 34), akkurat som for Heptekjerr.

De som har rett til fri skoleskyss, tar bussen gratis. Hvis andre også vil  bruke bussen, må de betale selv. Vi er nå tilbake til en normal situasjon, med andre ord, i Vennesla kommune.

Det er lokalrute 34 som er skolebuss i flere av de største boligfeltene. Rute 30 og 31 er skolebuss for mange som bort langs fylkesveg 405.  I noen områder er det spesielle løsninger. Det gjelder drosje til noen få i Smååsane og skolebuss til Samkom og Eikeland. Det er også noen ordninger på Kvarstein, men alt dette er som vanlig og foreldre får informasjon fra skolene. Det er også noen områder hvor det gis skoleskyss grunnet særlig farlig skoleveg. I Øvrebø og Hægeland er det som vanlig

Lomtjønn var i en spesiell situasjon i fjor, og derfor ble det vedtatt gratis skoleskyss for alle elever opp til og med fjerde klasse, grunnet vanskelig trafikksikkerhet rundt Vennesla skole. Nå oppfattes denne sikkerheten å være tilfredsstillende, og derfor er ekstra-ordningen avviklet.

Vakter i Erkleivvegen

- Det er ett område igjen på strekningen Lomtjønn - Vennesla skole som vi anser for å være utrygt. Det er der barna må krysse over Erkleivvegen. Her vil det komme vakter som vil sørge for trygg passering for elevene. I oktober skal ombyggingen av denne vegen være ferdig, ifølge Agder fylkeskommune, slik at vi kan få en trygg passering også her, opplyser kommunalsjef for oppvekst, Marianne Wegge.

Hun minner om helse-ekspertenes råd om å få inn gode vaner tidlig i skoleløpet. De som begynner å gå til skolen tidlig, fortsetter gjerne med det. De som blir kjørt, fortsetter ofte å bli kjørt.

Så mange som hvert tredje barn kjøres jevnlig til skolen, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF, våren 2022.