- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Sammen blir det ganske mye, mener tredjeklassingene.

Her er det tips til de som rydder for første gang: 

Hvordan bli med på ryddeaksjonen!

Engasjerte elever

- Vi må hindre jorda i å bli syk. En ting vi kan gjøre er å rydde plast så den ikke havner i havet, sier Emilie og Pia på Kvarstein. De legger til at de er litt skuffet over hvordan voksne har behandlet jorda.

Kontaktlærerne Erik Bårdsen og Brit Knutsen sier miljø og bærekraft har et kjerneelement i Kunnskapsløftet og at deltakelse i lokale ryddeaksjoner både er bra læring, men også noe elevene virkelig vil gjøre.

-Barn er ganske bekymret for klima og miljø. Ryddeuka er en fin anledning til å gjøre noe i lokalmiljøet, sier de.

Barna forteller at de ryddet i fjor, og at de fant flere søppelsekker med søppel. Det er faktisk ganske utrolig at vi fremdeles i 2022 kaster søppel i naturen, men det gjør vi altså . . .

Håper mange vil bidra

Det er Joachim Nystøl ved park og teknisk som administrerer aksjonen i Vennesla. Han har kjøpt inn tusenvis av hanskepar og søppelsekker. Skolene har fått egne kart med hvor de kan rydde. Han håper du også vil bidra. Nystøl sier du også er hjertelig velkommen til å rydde i ditt nærmiljø, og at du kan kontakte ham hvis du lurer på noe.

Da ringer du 381 37200 eller sender epost til joachim.nystol@vennesla.kommune.no, men du vil finne mye informasjon på nettet - er en del linker i denne saken.

- Hver dag i løpet av dugnadsperioden oppfordrer vi til rydding langs elver, bekker, vann, strender, turstier og i nærområder. Strandryddeuka er en fin anledning for nabolag og vennegjenger til å ta ei økt for miljøet og lokalsamfunnet, sier Nystøl.

Trenger du hansker og poser, kan dette hentes i Servicetorget på Herredshuset. Husk at hanskene kan gjenbrukes.

Planlegg din ryddeaksjon:

  • «Rydde» er et nasjonalt planleggingsverktøy for ryddeaksjoner som finnes på ryddenorge.no. Her finner en områder som trenger å ryddes, aksjoner dere kan bli med på, utleveringssteder for gratis ryddeutstyr og en oversikt over hvor dere kan levere avfallet etter ryddeaksjonen.
  • Det kan være greit å ta en titt på denne ryddeveilederen før du går i gang
  • Sikkerhetsveilederen er også lur å lese

Leveringssteder:

I tillegg til lagringsområdene skolene oppretter vil det for frivillige og skoler være mulig å sette igjen plukket søppel ved Fjordparken, velteplassen på Storevoll (ved stranda) og ved den store parkeringsplassen ved tømmerrenna.  Det vil bli satt opp en markering på hver av plassene markert «Søppel Strandryddeuka».

I Hægeland, Skarpengland og Kvarstein kan frivillige plassere oppsamlet søppel på skolens avsatte områder.