Regional ordning for kompetansehevning Rekomp. Dette er en statlig ordning for kompetanseheving på tvers av kommunene i region Kristiansand. Planen kan du lese her

Mentor- A ordning: Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Vennesla kommune tilbyr veiledning til alle nytilsatte pedagoger.

Handlekraftige voksne – trygge barn: Felles kompetanseutvikling for Vennnesla og Iveland i samarbeid med RVTSsør. Målet med samarbeidet med RVTSsør er å sikre felles verdier, holdninger, kunnskap og handlekraft, og at alle ansatte har en felles faglig plattform i møte med barn og unge.  Les mer om samarbeidet her

Les mer her om handlingsplaner

Kontaktpersoner:

Barnehagerådgiver Anita Kverneland
mob: 982  99 849 / Sentralbord 38 13 72 00

Barnehagerådgiver Hildegunn Åsen Lundevold
mob: 906 59 902 / Sentralbord 38 13 72 00