-Jeg oppfordrer alle til å melde seg på og se webinaret om hvordan vi skal gi barna våre en best mulig digital oppstart, sier barnehagerådgiver i Vennesla kommune, Bess Thormodsæter.

Tirsdag 9. februar mellom klokka 14 og 15, skjer det på nettsiden til Barnevakten.no. Mobbeombudet er med på arrangementet som åpnes av barne- og familieministeren. Underveis kan du chatte og delta selv. Et spennende og helt nytt opplegg.

Psykolog Hedvig Montgomery deltar i panelet og vil kunne svare på spørsmål, gi råd og tips.

Påmelding: Gi barna en god digital oppstart

(Webinaret er helt gratis og åpent i to uker etter sending. Men hvis du vil delta med spørsmål må du melde deg på)

Vennesla har helt sentral rolle

De aller siste forskningsresultatene blir delt på webinaret. Vi holdt på å si de første resultatene. Inntil nå er det forsket lite på hvordan små barn bruker skjerm og internett. Venneslas småbarnsforeldre er nå forskningspionerer som er med på å forbedre vår kunnskap om dette viktige feltet.

Margunn Serigstad Dahle ved Mediehøgskolen på Gimlekollen har forsket på oppdrag fra Barnevakten.no og Mobbeombudet. Vennesla er første kommune i landet hvor alle barnehageforeldrene er med i forskningsarbeidet. Dermed får forskerne et unikt innblikk i variasjonene i befolkningen – alt anonymt selvsagt. Fra Bergen er det også valgt ut noen barnehager. Alle i Vennesla har fått spørreskjemaer. Det er laget skjemaer på mange språk, og det har vært viktig å få med innvandrer-befolkningen.

- Vennesla har jo vært med på en del større prosjekter rundt barn og overgrep og som samarbeidspartner til Redd Barna. Derfor fikk vi henvendelsen om å delta i forskningen rundt hvordan våre minste bruker de digitale løsningene, sier Thormodsæter.

Finne balansen

Mange foreldre har nok kjent litt gnag når de sitter på hjemmekontor og lar barnet være foran skjermen så lenge det vil – for å sikre fred til jobben. Forskningen går dypere. Den handler om balansen mellom fysisk og digital, mellom fiksjon og virkelighet, om grensene og mulighetene og farene.

9. februar er den europeiske dagen for tryggere internett, Safer Internet Day. Det er ikke tilfeldig at webinaret er lagt til denne dagen.

- Vi håper flest mulig vil se. Både foreldre, ansatte og andre interesserte. 25. mars kommer Margunn Serigstad Dahle til Vennesla for å formidle sine forskningsresultater enda mer konkret. Vi kommer tilbake til dette, sier Thomodsæter.