Hvem passer kurset for

 Kurs i depresjonsmestring er et tilbud for voksne over 18 år som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går utover livskvaliteten.

Målet med kurset

Målet med kurset er:

  • Gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
  • Korte ned på varigheten av depresjon
  • Gjøre de negative følgene av depresjon mindre
  • Forebygge nye episoder med depresjon

Hva går kurset ut på

Det er et kurs som er bygd på kognitiv sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Du får opplæring i hva du selv kan gjøre for å endre på tanker og handlinger som holder ved like og forsterker nedstemthet/depresjon.

Kursboken: Kurs i depresjonsmestring er med i prisen, og denne benyttes aktivt i hjemmearbeidet som er en viktig del av kurset.

Det kan være opptil 12 deltakere på kurset.

Oppstart av kurs og sted

Kurs i depresjonsmestring starter i februar 2023 

Påmeldingsfrist 20. januar 2023

Sted: Hjørnet dagsenter
          Sentrumsveien 47
           4701 Vennesla.

Praktisk informasjon

Kursdeltakerne samles hver torsdag kl 13.00 til 15.00 i 8 uker. Deretter blir det 2 oppfølgingssamlinger.

Kursboka: KID Kurs i depresjonsmestring blir brukt aktivt på hele kurset. Forfattere av boka er Psykolog Trygve A. Børve, og psykiatrisk sykepleier Anne Nævra.

Boka blir utdelt ved første kursdag, og er medregnet i kursavgiften.

For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Alle påmeldte har en kort samtale med kurslederne før oppstart. Dette for sammen å avklare om kurset kan være til nytte.

Kursarrangør

Kurset ledes av to godkjente kursledere ansatt i psykisk helse, Enhet for Livsmestring.

Kursavgift

Kursavgift kr 500, -dekker kursmateriell, betales med vipps eller motta faktura.

Mer informasjon om kurset

Mer informasjon om Kurs i depresjonsmestring: rådet for Psykisk Helse: www.psykiskhelse.no

Forskning

KID har effekt ved depresjon, og er utarbeidet, prøvet ut og evaluert i flere forskningsprosjekter av prof.dr.med.Odd Steffen Dalgard, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og psykolog Trygve A. Børve.

Påmelding skjer automatisk via skjema under