Hvem passer kurset for?

Kurs i bekymringsmestring er et tilbud til deg som opplever å være plaget av angst, bekymringer og/eller stress, og som vil ha en mer avslappet hverdag. Du vil oppdage hvordan dine tolkninger av situasjoner kan påvirke hva du føler, hvordan du handler, og du lærer å utforske om tankene dine alltid er sanne.

Målet med kurset

I løpet av kurset kan du forvente å lære om hva angst og bekymring er, og du vil få mulighet til å utforske om det å bekymre seg virkelig er utenfor din kontroll. Du vil lære hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på, og lære deg å kjenne igjen uhensiktsmessige håndteringer.

Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer, og hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte.

Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer. Du vil lære enkel mindfulness/tilstedeværelse og du vil bli oppmerksom på væremodus eller gjøremodus, og hvordan du kan være tilstede i øyeblikket – aktiv tilstedeværelse.

Du vil lære å kjenne på, og ta hensyn til dine egne behov og ønsker og gi uttrykk for det. Du vil lære grensesetting for deg selv og for de rundt deg, og du vil lettere tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser.

Først og fremst håper vi at du lærer å bli mer glad i deg selv og mestrer livet med mer glede og energi.

Hva går kurset ut på?

Kurset er bygget på prinsipper fra metakognitive-, emosjonsfokuserte- og mindfulnessbaserte terapiretninger.

Det er ikke forventet at du deler egne erfaringer på kurset.

Gjennom kurset vil du få konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen.

Kursboken, Kurs i bekymringsmestring er med i prisen, denne benyttes også aktivt i hjemmearbeidet som er en viktig del av kurset! 

Tema for samlingene:

Samling 1

 

 Tema 1: Hva er kurs i bekymringsmestring

 Tema 2: Hva er angst?

 Tema 3: Hva er det egentlig vi gjør når vi bekymrer oss?

Samling 2

 

 Tema 4: Er det at du bekymrer deg utenfor din kontroll?

 Tema 5: Bruker du noen uhensiktsmessige strategier?

 Tema 6: Er det mulig å utsette å bekymre seg?

Samlig 3

 

 Tema 7: Er det nyttig å bekymre seg?

 Tema 8: Hvordan kan du effektivt løse problemer?

Samlig 4

 

 Tema 9: Hvordan kan dine tolkninger påvirke hva du føler og gjør?

 Tema 10: Hvilke tankefeller går du i?

 Tema 11: Hvordan påvirker dine tidligere erfaringer dine antakelser om deg selv og verden

Samling 5

 

 Tema 12: Hvordan kan du gi slipp på bekymringer

 Tema 13: Hvordan kan pusten hjelpe deg til å fakke til ro her og nå.

 Tema 14: Vil du være med på et meditasjonsprosjekt.

Samling 6

 

 Tema 15. Er du, eller gjør du?

 Tema 16: Hvordan sette tydelige grenser for deg selv?

Samling 7

 Tema 17: Hva kan følelsene dine fortelle deg?

 Tema 18: Flykter du fra følelsene dine?

 Tema 19: hvordan kan du komme mer i kontakt med følelsene dine?

Samling 8

 Tema: 20 Hvordan kan du bli mer gald i deg selv?

 Tema 21 Er du villig til å tåle uforutsigbarhet og usikkerhet?

Samling 9

 Tema 22: Hva har du lært?

 Tema 23. hva vil du arbeide med videre?

Samling 10

 Oppfølgingssamling 4-8 uker etter samling 9

Praktisk informasjon

Oppstart for kurset på våren er 7. februar 2022, kl. 16.30 - 19.00.

Kurset går over 10 uker og består av 25 timers undervisning fordelt over 10 samlinger, der den 10. samlingen er 4-8 uker etter den 9. samlingen. 

Alle som melder seg på vil få tilbakemelding om du får tilbud om å delta på kurset.

Kursarrangør

Kurset ledes av sertifiserte kursinstruktører fra psykisk helse, Enhet for Livsmestring. 

Oppstart av kurs og sted

Kurs i Bekymringsmestring starter 7. februar 2022 kl. 16.30- 19.00.
 

Sted: Vennesla Voksenopplæring
Adresse: Venneslamoen 21, 4700 Vennesla

Kursavgift

Kursavgift kr 500,- dekker kursmateriell, betales med vipps eller motta faktura.

Mer informasjon om kurset

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til:      

Vi forholder oss til gjeldende regler for å hindre smitte av Covid 19.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk via skjema under