Hvem passer kurset for?

Kurs i bekymringsmestring er et tilbud til deg som opplever å være plaget av angst, bekymringer og/eller stress, og som vil ha en mer avslappet hverdag. Du vil oppdage hvordan dine tolkninger av situasjoner kan påvirke hva du føler, hvordan du handler, og du lærer å utforske om tankene dine alltid er sanne.

Målet med kurset

I løpet av kurset kan du forvente å lære om hva angst og bekymring er, og du vil få mulighet til å utforske om det å bekymre seg virkelig er utenfor din kontroll. Du vil lære hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på, og lære deg å kjenne igjen uhensiktsmessige håndteringer.

Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer, og hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte.

Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer. Du vil lære enkel mindfulness/tilstedeværelse og du vil bli oppmerksom på væremodus eller gjøremodus, og hvordan du kan være tilstede i øyeblikket – aktiv tilstedeværelse.

Du vil lære å kjenne på, og ta hensyn til dine egne behov og ønsker og gi uttrykk for det. Du vil lære grensesetting for deg selv og for de rundt deg, og du vil lettere tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser.

Først og fremst håper vi at du lærer å bli mer glad i deg selv og mestrer livet med mer glede og energi.

Hva går kurset ut på?

Kurset er bygget på prinsipper fra metakognitive-, emosjonsfokuserte- og mindfulnessbaserte terapiretninger.

Det er ikke forventet at du deler egne erfaringer på kurset.

Gjennom kurset vil du få konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen.

Kursboken, Kurs i bekymringsmestring er med i prisen, denne benyttes også aktivt i hjemmearbeidet som er en viktig del av kurset! 

Tema for samlingene:

Samling 1

Tema 1: Hva er kurs i Bekymringsmestring?

Tema 2: Hva er angst og stress?

Tema 3: Hva er det egentlig vi gjør når vi bekymrer oss?

Samling 2

Tema 4: Er det at du bekymrer de utenfor din kontroll

Tema 5: Hvilke opplevelser forsøker du unngå

Tema 6: Er det mulig å utsette det å bekymre seg?

Samling 3

Tema 7: Er det nyttig å bekymre seg?

Tema 8: Hvordan kan du effektivt løse problemer?

Tema 9: Hvordan kan du gi slipp på bekymringer?

Samling 4

Test deg selv: Er du en aktiv eller passiv kursdeltaker.

Tema 10: Er du villig til å tåle uforutsigbarhet og usikkerhet?

Tema 11: Hvordan kan dine tolkninger påvirke hva du føler og gjør?

Tema 12: Hvilke tankefeller går du i?

Samling 5

Tema 13: Hvilke belastende hendelser har du med deg?

Tema 14: Hvilke antagelser har du om deg selv og verden?

Tema 15: Hvordan kan du utfordre dine antagelser om deg selv og verden

Samling 6

Tema 16: Er du eller gjør du?

Tema 17: Hvordan være til stede her og nå gjennom oppmerksomt nærvær?

Tema 18: Hvordan kan pusten hjelpe deg med å falle til ro

Samling 7

Team 19: Hva kan følelsene dine fortelle deg?

Tema 20: Flykter du fra følelsene dine

Samling 8

Tema 21: Hvordan komme mer i kontakt med følelsene dine?

Tema 22: Hvordan være sunt selvhevdende

Samling 9

Tema 23: Hvordan kan du bli mer gald i deg selv?

Tema 24: Hvordan finne takknemlighetens gave?

Samling 10

Tema 25: Hva har du lært?

Tema 26: Hva vil du arbeide videre med?

Praktisk informasjon

Oppstart for kurset er 19. september, kl. 16.30 - 19.00.

Kurset går over 10 uker og består av 25 timers undervisning fordelt over 10 samlinger.

Alle som melder seg på vil få tilbakemelding om du får tilbud om å delta på kurset.

Kursarrangør

Kurset ledes av sertifiserte kursinstruktører fra psykisk helse, Enhet for Livsmestring. 

Oppstart av kurs og sted

Kurs i Bekymringsmestring starter 19. september 2022 kl. 16.30- 19.00.
 

Sted: Vennesla Voksenopplæring
Adresse: Sentrumsvegen 34, 4700 Vennesla

Kursavgift

Kursavgift kr 500,- dekker kursmateriell, betales med motta faktura.

Mer informasjon om kurset

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til:      

Vi forholder oss til gjeldende regler for å hindre smitte av Covid 19.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk via skjema under