Informasjon om kurskveldene

Pårørendeskolen er et kurs- og samtaletilbud til pårørende som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Pårørende kan få økt kunnskap om demens, kan møte andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset er lagt opp over 4 samlinger, med et program som inneholder foredrag, film, samtaler og en “god” kaffepause. I korte trekk ser programmet slik ut: 

24. januar 2023 kl. 17.30-20.30: Tema: Demenssykdom

 • Foreleser: Geriater Pål Friis
 • Gruppesamling

31. januar 2023 kl. 17.30-20.30: Tema: Relevante lover  og rettigheter

 • Foreleser: Jurist 
 • Gruppesamling

7. februar 2023 kl. 17.30-20.30: Tema: Kommunikasjon og pårørendes egenomsorg

 • Foreleser: Ergoterapeut Kathrine Færestrand
 • Gruppesamling

14. februar 2023 kl. 17.30-20.30: Møte med hjelpeapparatet

 • Saksbehandler v/Liv Tone Rysstad og Hege Larsen
 • Velferdsteknologi v/Hege Larsen
 • Dagsenter v/ Solfrid Gautestad Amundsen
 • Frivilligsentralen v/Marit Kvamsø
 • Venneslatunet v/Linda Karlsen
 • Demensboligene v/Linda Beate Dalane
 • Hukommelsesteamet v/Miriam Premak og Silje Nysted Tønnessen

Pårørendeskolen er gratis.

Kurskveldene: 
De fire kurskveldene avholdes i lokalene til Vennesla voksenopplæring (Sentrumsvegen 34 c) følgende tirsdager: 24. januar, 31. januar, 7. februar og 14. februar - alle dager mellom kl 17.30 - 20.30. 

 

Påmelding:

Påmeldingsfristen er dessverre gått ut