IMG_4370
Daniel Hillestad på scenen

Det var tema da alle de ulike fagforeningene og arbeidstakerorganisasjonene sammen med kommunedirektør Svien Skisland og organisasjonssesjonen inviterte til den store Fellesdagen onsdag.

En gang i året samles alle ansatte i Vennesla kommune som har anledning, til fellesmøte for å kjenne på det store fellesskapet og for å få litt påfyll og inspirasjon.  I år er det første gang på tre år Fellesdagen arrangeres fysisk og over 500 påmeldte kom til samlingen i Filadelfias lokale.

Takket alle

- Dere har bestått prøven! Jeg vil takke hver enkelt! Ta det til dere. Jeg står her med en trolig glede og stolthet over hva vi har fått til de to siste årene med pandemi, mange store endringer i kommunen og nå krig. Dere har levert trygghet til innbyggerne, begynte kommunedirektør Skisland.

Etterpå overtok Daniel Hillestad i fra enhet for byggforvaltning med gitar og sang.  Hillestad både høres og ser ut akkurat som Ed Sheeran! Fantastisk dyktig mann fra Iveland!

Antropolog Ivar Haugstad reiser land og strand rundt for å snakke om arbeidsglede og hvordan du og jeg blir personer som bygger god kultur. Vi har nemlig en tendens til bare å skjelle på ukulturen og glemme å bygge noe annet i stedet.

Haugstad har sett på de ulike stammekulturene som fort dannes på arbeidsplasser. Og det er her han snakker om forskjell på hvordan miljøene utvikles. Ei avdeling kan jobbe knallgodt tverrfaglig, mens ei annen er dønn tverr faglig.

Vi kan ikke gjengi hele foredraget i detalj, men to stikkord er helt sentrale for at individet skal opptre konstruktivt og byggende i fellesskapet: Trygghet og tillit.

Når du er trygg på at de rundt deg vil deg vel, våger du å bidra positivt med ditt. Hvordan skaper vi slike miljøer?

- Vi er utrolig ulike. Noen mener et godt møte er når alle kommer på tida, vi får unna sakene og får bestemt alt raskt og i tide. Andre synes et godt møte er når vi har tid til å drodle og filosofere og bruke god tid. Hvis ikke vi våger å fortelle hverandre hvordan vi er, kan vi bli ganske irriterte på hverandre, sa Haugstad.

Fem språk for verdsettelse

Visste du at vi har fem språk for verdsettelse: Anerkjennende ord, kvalitetstid, tjenester, gaver og fysisk berøring. Hjemme i samoberskapet kan det være tøft nok når hun vil ha kvalitetstid og parnteren synes det er det kjipeste av alt. Han liker å gi komplementer, mens partneren synes det er smisking av verste sort.

Da må man snakke sammen og lære hverandre å kjenne. Det gjelder også jobben. Og: Når vi er utrygge, tolker vi negativt. (hvorfor hjalp han nå, vil han ta jobben fra meg?) Når vi er trygge, våger vi å tolke positivt (Så gøy at han hjalp meg!)

Skal man skape trygghet og tillit, må den enkelte få tre ting på plass:

  • Plikten til å gi
  • Plikten til å ta imot – som kan være vel så raust
  • Plikten til å gi videre

Holdning gir handling og du kan bli en del av oppmuntringstilsynet som bygger god kultur og ikke bare slår i hjel ukultur. Husk at syting er som en giftig gass. Totalt ødeleggende. Det er noe helt annet å si fra, ærlig og ekte og bli ferdig. Men øv heller opp blikket ditt på å se de andre og på å samarbeide. Er du en støttende kollega må du våge å gi og våge å få!

I Sør-Amerika bodde en indianerstamme som en gang i året tok kanoene og rodde opp til nabostammen. Der bøy de på det de hadde overskudd av.  Slik skapte de trygghet og annerkjennelse. Hva har du i kanoen, og er du nysgjerrig på hva de andre har i sin kano.

Enhver arbeidsplass kan øve på dette.

Lidenskapen din!

Et overnattingssted på Malta hadde ansatte med navneskilt. Under hvert eneste navn sto den ansattes lidenskap: Olga Maltezer, lidenskap: Golf!

På tøffe dager blir arbeidsdagen litt lettere hvis du vet hva kollegaen elsker og du bringer teamet opp.

- Vi må våge å leke og være nysgjerrige. Lek er viktig. Da tar lykkehormonene over for stresshormonene. Vi blir bedre og dyktigere. Vi må tørre å ta rollen som kulturbygger, sa Haugstad som fikk enorm applaus for et meget engasjerende og tankevekkende foredrag.