De neste tre årene skal de to kommunene satse stort på kompetanseprosjekt «handlekraftige voksne – trygge barn», ogfså kalt MenneskeMøteAkademiet. Det skjer i tett samarbeid med RVTS Sør (Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Når et ungt menneske sliter med vold eller overgrep eller andre utfordringer, hjelper det ikke å møte voksne som velger å se en annen veg. De må treffe voksne som tør å agere og som kan hjelpe. Å møte trygge og gode fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger.

I skoler, barnehager og ungdomsmiljøer er det mange individer som strever med ting de helst ikke vil fortelle om. Da trengs det en felles faglig plattform der voksne med handlekraft og kunnskap og de riktige holdninger og verdier, gjør det som skal gjøres.

- Vi må skape handlekraftige voksne som tør å snakke med barna og som vet hvordan de skal håndtere barn og ungdom.  Vi må få inn kompetansen i hele kulturen. Vi jobber svært godt med disse tingene i Vennesla, og nå går vi videre til et stort felles prosjekt der vi skal øke kompetansen ytterligere, sier barnehagerådgiver Bess Thormodsæter.

Det handler om å bygge kultur – en kultur der den voksne vet hva han eller hun skal se etter, vet hvordan ting skal gripes an og vet hvordan man går videre. Det enkleste er å tenke at «noen andre gjør sikkert noe», eller å vegre seg. Men som voksne har vi alle et ansvar for å reagere når barn og unge er utsatt for vold og overgrep, eller har det tøft i livet.

MenneskeMøteAkademiet begnte med kick-offsamlingen for nesten 800 i PM5 på Hunsøya. Deretter blir det gruppesamlinger, fellesamlinger og ledersamlinger om «Forankring for forandring», «Utviklings- og traumebevisst praksis del 1 og del 2», «Egen ivaretakelse og kollegaiveratakelse», «Vendereisen» og «Veien videre».

Det er også laget egne hjemmesider for MenneskeMøteAkademiet

På samlingen på Hunsøya fredag kom også Espen Hilton på besøk. Den kjente forfatteren og influenceren fra Vennesla snakket om sin oppvekst og sine runder, og hvor viktig det er at barn og ungdom får lov å være den de er.

- Dette er en svært viktig dag og et svært viktig prosjekt, sa Inger Turid Tonstad i Levekårsutvalget. Flere politikere brukte dagen sammen med de ansatte om dette viktige temaet.