Vedtak av «Forskrift om gebyrregulativ for kommunale tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Vennesla kommune, Vest-Agder».

I samsvar med forvaltningsloven § 38 og etter vedtak i kommunestyret den 12.12.2019, sak 94/19, kunngjøres nå ovennevnte forskrift. Forskriften trer i kraft 1.1.2020.