Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sjekk denne saken. Du finner datoene for når kommunale vannledninger spyles

Spyling av kommunale vannledninger

Det blir spyling av vannledninger i uke 17 og 18 i Vennesla og uke 19 i øvrebygdene – altså tre uker perioden fra 24. april til 8. mai. De nettene det spyles, er vannet stengt.

Eksempel på forsøplet og forurenset grunn et sted i Vennesla kommune.

Får helt annen mulighet til å forfølge forurensing

Høring forskrift gebyr saksbehandling

Vennesla kommune vil få nye muligheter til å forfølge og kreve opprydding i saker som handler om forsøpling og forurensing når vi innfører ny lokal forskrift.