Manntallet legges ut 10. juli på følgende steder

  • Servicetorget - alle kretser
  • Spar Øvrebø - Skarpengland krets
  • Spar Hægeland - Hægeland krets

Spørsmål om du står i manntallet

  • Servicetorget - telefon 38 13 72 00
  • Hilde Grundetjern -  telefon 38 13 73 32

Har du flyttet

Har du flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra.

Står du ikke i manntallslistene eller er det andre feil i listene

Da kan du sende skriftlig og begrunnet klage til Valgstyret, Postboks 25, 4701 Vennesla

Vennesla valgstyre
Torhild Bransdal